top of page

Kada je u pitanju bavljenje muzikom i ovladavanje veštinom sviranja klavira, neizostavno je reći da tom prilikom dolazi do ličnog razvoja na svim nivoima. Kao jedna od najkompleksnijih radnji koju čovek može obavljati, sviranje klavira ne poznaje starosne granice ali i fizičke i mentalne mogućnosti. Svako na svoj lični način može postati dobar pijanista i ostvariti svoj muzički potencijal.

Nastava klavira može se na neograničeni broj načina osmisliti i prilagoditi pojedincu ili grupi. Upravo me ta fleksibilnost inspiriše i dozvoljava mi da se nesebično, kreativno izrazim u radu sa učenicima.  Zajedno sa njima tragam za najboljim, najkraćim i naravno najzanimljivijim putem ka njihovom muzičkom razvoju. 

Određene tačke su za mene posebno važne:

• Individualnost zauzima centralno mesto

• Samostalnost učenika i aktivno razmišljanje  

• Radost, zabava i humor u nastavi
• Prepoznati sposobnosti i potrebe učenika
• Stilski raznolika literatura, Pop -Jazz repertar kao i                         Impovizacija i grupno muziciranje
• Moderne nastavne metode i uz to najaktuelnija pomoćna               sredstva
• Ciljanja priprema za nastupe, audicije, takmičenja ili prijemne ispite.

 

                                                        Nikola Pešić

Piano Lessons Klavierunterricht Klavierstunde Pedagogy
bottom of page